SOJET 50 g granulát k postřiku proti mouchám

169 Kč s DPH
140 Kč  bez DPH

Na cestě
 Ks

SOJET 50 g granulát k postřiku proti mouchám

SOJET Insekticidní granule dispergovatelné ve vodě (WG)

Insekticidní přípravek ve formě granulí, rozpustný ve vodě.

K aplikaci ve formě postřiků a nátěru, proti dospělým mouchám domácím.

Přípravek je určen pro použití v objektech živočišné výroby, v bytech, potravinářských provozovnách, kuchyních veřejného stravování apod.

Účinná látka: Imidacloprid 100 g/kg (10%)

Vzhled přípravku: Bílé granule se slabým charakteristickým zápachem

Obsahuje (Z)-9-tricosene, který může působit alergické reakce

Používejte insekticidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

NEBEZPEČÍ 

 

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah /obal předaním oprávněné osobě.

Bezpečnostní list

Máte dotaz k tomuto produktu?

Captcha ImageJiný kód

* Onačuje povinné údaje

Nákupní košík

Váš košík je prázdný.